Ans | 17 mei 2018

Mijn optimisme helpt me relativeren

3 min.

Door een ongeval op weg naar school toen ze 14 jaar was, heeft Ans een dwarslaesie. Door haar ongeval bekijkt ze de maatschappij op een zekere afstand. Haar optimisme helpt haar te relativeren.