FAQ's


"TRUE STORIES FEED THE MIND WITH INFORMATION, AND THE HEART WITH HOPE AND STRENGHT"


1. WAT IS RESETVERHAAL.BE? 


RESETVERHAAL.BE is een platform met ervaringsverhalen in videovorm van mensen die na een levensveranderende medische diagnose de resetknop indrukken en hun leven opnieuw moeten beginnen.  De focus van elk getuigenisfilmpje ligt hierbij op de mentale verwerking en de menselijke veerkracht, en onder elke video wordt gelinkt naar een medische ziektendatabase en via Trefpunt Zelfhulp naar lotgenotenverenigingen.
Zo is het doel van het platform mensen informeren, maar ook inspireren en hen uit hun isolement halen; o.a. door te leiden tot meer empathie en begrip bij alle betrokkenen, wat op zijn beurt destigmatiserend werkt.
Samengevat wil RESETVERHAAL.BE
- mensen inspireren en informeren,
- lotgenoten verbinden,
- mensen aanzetten om zelf hun eigen verhaal te delen en
- via betere communicatie de zorgkwaliteit verhogen.2. WAAROM EEN ONLINE PLATFORM - WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE VOORDELEN? 


Grote voordelen van een online verhalenplatform t.o.v. traditionele hulpverlening zijn: 
- de anonimiteit
- het feit dat de verhalen 24/7 beschikbaar zijn; 
hierdoor werkt dit initiatief effectief drempelverlagend voor het zoeken van hulp.


3. WAT ZIJN RESETVERHALEN?


RESETVERHALEN zijn herkenbare persoonlijke verhalen van mensen die na een ernstige medische diagnose hun leven terug van nul af aan moeten herbeginnen en terug op de rails willen krijgen.
Alle veelvoorkomende levensveranderende diagnoses komen hierbij aan bod, van borstkanker tot (jong)dementie.
Een resetgetuigenis heeft standaard aandacht voor de minder rooskleurige momenten, maar met steeds de focus op de hoopvolle -waar mogelijke positieve- aspecten.
Een typisch RESETVERHAAL inspireert zo lotgenoten en wil hen op weg helpen bij het ontdekken van de eigen mentale veerkracht en hen aanzetten om hun eigen verhaal te delen.4. WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN?


Het platform wil steun bieden aan mensen die zich geconfronteerd worden met een ernstige diagnose, door hen herkenbare lotgenotenverhalen te brengen en het wil ook tot meer erkenning en begrip leiden bij familie en vrienden.
Daarnaast willen we met het platform mensen aanzetten om zelf hun eigen resetverhaal te delen.
Vanuit elk ervaringsverhaal worden ook links voorzien naar zelfhulpgroepen en naar medische ziektedatabases, waardoor de stap naar een zelfhulpgroep minder groot wordt en mensen sneller bij wetenschappelijk onderbouwde medische info terechtkomen. 
Concreet willen we op termijn o.a. verhalen van de 50 meest voorkomende levensveranderende diagnoses in België verzamelen.
Tot slot wil het een interessante informatiebron zijn voor hulpverleners die hen inzicht geeft in hoe patiënten hun aandoening ervaren, wat resulteert in een betere communicatie tussen patiënten en zorgverstrekkers en uiteindelijk leidt tot een betere zorgverlening.5. WELKE DIAGNOSES KOMEN ER ALLEMAAL AAN BOD? 


De diagnoses die bij de resetverhalen aan bod komen omvatten een breed spectrum, van borstkanker tot (jong)dementie.  Op termijn willen we 50 veelvoorkomende diagnoses coveren, aangevuld met enkele minder voorkomende aangeboren aandoeningen.6. WAAROM FOCUS OP VIDEO? 


In het huidige digitale tijdperk wint video steeds meer aan belang. Anders dan bij geschreven tekst, laat video toe om op een erg korte tijd via de kracht van het beeldverhaal een maximum aan empathie te bereiken.  Op die manier is video het meest effectieve middel waardoor mensen zich sneller kunnen inleven in de geportretteerden, wat op zijn beurt destigmatiserend kan werken.7. WAT IS DE CANVASREEKS?  WELKE LINK IS ER TUSSEN BEIDE?


De zesdelige Canvasreeks RESET brengt ontroerende en inspirerende verhalen van telkens een half uur over twijfel en tegenslag, maar ook over hoop, verlangen en geluk, in de kwetsbaarste momenten van het leven. Verhalen over de weerbaarheid en de veerkracht in elk van ons. 
Op RESETVERHAAL.BE kom je na elke tv-aflevering via vervolgverhalen te weten hoe het op dit moment met de gezichten uit de Canvasreeks RESET gaat. Volgende onderwerpen komen in de tv-serie uitgebreid aan bod:
Afl. 1 (10 mei) brengt ons het verhaal van Nathalie, een jonge moeder bij wie borstkanker werd vastgesteld en die met veel optimisme de strijd tegen haar ziekte aangaat.  Afl. 2 (17 mei) gaat over Filip die in de dichte mist een zwaar ski-ongeval, hierdoor bijna volledig verlamd raakte en nu terug aan de slag wil als rechter. In Afl. 3 (24 mei) leren we de 7-jarige Ilyan kennen die werd geboren met een zeldzame darmaandoening die graag als een gewoon kind zou willen opgroeien. Afl. 4 (31 mei) brengt het verhaal van Tine die een erfelijke longaandoening heeft. Ze staat op de wachtlijst en telt vol spanning de uren af voor haar transplantatie.  Afl. 5 (7 juni) gaat over Lieve die de diagnose bipolaire stoornis kreeg en door haar opname in de psychiatrische instelling haar gezin moest achterlaten - nu probeert ze vol goede moed haar rol als alleenstaande moeder van 3 kinderen terug op te nemen. In Afl. 6 (14 juni) leren we de 30-jarige Yme kennen die kamt met een eetstoornis. Met de hulp van familie en zorgverleners wil ze terug controle krijgen over haar eetpatroon.


8. VINDEN MENSEN DE WEG NAAR HET PLATFORM?


Het platform bleek een instant succes. Tijdens de eerste maand waarbij een proefversie van het platform online stond - nog voorafgaand aan de lancering van de TV-reeks - werd de website al ruim 20.000 keer bezocht en werd er voor meer dan 200 uur aan video's gestreamd.  Ook werden er in die eerste testmaand reeds tientallen resetverhalen ingestuurd waarvan er al enkele verfilmd werden.9. MET WELKE BROWSERVERSIES KOMT RESETVERHAAL.BE OPTIMAAL TOT ZIJN RECHT?


Met volgende browserversies komt het platform op dit moment optimaal tot zijn recht:

- Microsoft Edge: v15, v16;
- Firefox: v58, v59;
- Google Chrome: v65, v66;
- Safari 11.1.10. HOE WORDT HET PLATFORM GEFINANCIERD?


Naast de partners die de bouw van dit platform mee mogelijk maakten, het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF/Mediafonds) en Canvas, zijn we nog op zoek naar een structurele partner op lange termijn die het platform mee duurzaam kan ondersteunen.  Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen steunt het initiatief alvast: "Zelfzorg en lotgenotencontact zijn een cruciaal luik in onze hulpverlening. Door samen te reflecteren over ervaringen en verhalen, beseffen we hoe waardevol eigen kennis over deze ervaringen is en dat er een ontzettende kracht zit in die kennis. We kunnen die ervaringsdeskundigheid, informeel maar ook in de zorg, nog meer valideren. Ik ben dan ook verheugd dat Lionheart Productions en Canvas met 'Reset' de kracht van het verhaal mee in beeld brengen!"
Geïnteresseerde partners kunnen contact opnemen via reset@lionheart.be