Stef | 3 oktober 2018

Ik zag mijn ziekte niet als een stukje van mezelf

3 min.

Stef is 23 jaar en heeft een zeldzame bloedziekte. Hij had het lang moeilijk om zijn ziekte te aanvaarden maar heeft nu leren relativeren.